Çim Tohumu Nasıl Ekilir?

Çim tohumu nasıl ekilir? Tohumlar ne zaman ekilir? Çim nasıl sulanır? Çim bakımı nasıl yapılır? Yemyeşil çimler için ne yapılmalı?

Sağlıklı ve yemyeşil çimleriniz olması için, önceden çimlendirilecek alan ve bölümlerin iyi belirlenmesi gerekiyor. Bahçenin güneş alıp almadığı kontrol edilerek, toprak yapısı dikkate alınmalıdır. Toprağın hazırlanarak, ekim aşamasında tüm tetkiklerin yapılmasından sonra, doğru ve sürekli sulama ile birlikte arada bir havalandırma tırmığıyla çim aralarındaki mantar ve çim artıkları temizlenmelidir.

Çim Tohumu Ne Zaman Ekilir?

Çimler genel olarak sıcaklık ve nemin en uygun olduğu dönemlerde ekilmelidir. Bu dönem 15 Mart – 1 Mayıs ve 20 Ağustos – 15 Ekim dönemlerini kapsar. Çim ekimi yapılırken toprak sıcaklığı, toprak nemi, yabancı ot durumu, hastalık ve zararlılar ile bazı çim türlerinin özel çimlenme istekleri göz önüne alınmalıdır.

Çim tohumları için minimum çimlenme sıcaklığı 1–5 ºC’dır. Fakat bu sıcaklıklarda çimlenme süresi çok uzar. Sıcaklık arttıkça çimlenme hızı ve gücü yükselir. Çimlenme için ortalama sıcaklık 15–20 ºC’dir. Bu sıcaklık değerlerinde çimlenme hızlanır ve fideler toprak yüzeyine çıkar. 25–30 ºC gibi yüksek sıcaklarda çimlenme oranı düşer ve fide gelişiminde zayıflama görülür.

Elle Çim Tohumu Ekme

Çim tohumu ekimi, ev bahçeleri ve parklar gibi küçük alanlarda genellikle elle serpme şeklinde yapılmaktadır. Elle ekim, rüzgârsız bir havada yapılmalıdır. Ekim alanlarında birbirine dik, iki farklı yönde gidilerek tohumların yarısı bir yönde, diğer yarısı bir yönde ekilerek daha düzenli bir dağılım sağlanabilir. Resim 3.3: Elle tohum ekimi Makine ile çim ekimi geniş alanlarda uygulanan bir yöntemdir. Ekim makineleri tohumu üniform bir şekilde dağıtır. Ayrıca ekim derinliği serpme ekime göre daha iyi ayarlanır. Ekim makineleri ayarlanırken küçük tohumlu türler veya karışımlar yüzlek; büyük tohumlu türler veya karışımlar daha derin ekim yapacak şekilde ayarlanmalıdır.

Çim Sulama

Sulama Sıcak dönemlerde çim alanlarında sulama zorunlu bir işlemdir. Sulama yağmurlama sulama sistemi ile yapılıyorsa, ekimden ilk çıkışa kadar her sabah ve her akşam 50 mm, daha sonra toprak ve iklim şartlarına göre 30–40 mm su verilmesi gereklidir.

Çim alanlarına verilecek sulama suyu miktarı; sulama şekli, sulama zamanı, toprağın yapısı, çim çeşidi, çimin özellikleri, iklim şartları, bakım durumu ve bölgenin topoğrafik yapısına göre değişmektedir. Günümüzde çim alanlarında sulama genelde yağmurlama sulama şeklinde olmaktadır. Bu sistemde su kaynağından bir pompa aracılığı ile alınan su, kapalı boru hatları içerisinde basınçlı olarak sulama alanına iletilir ve alanda belirli aralıklarla yerleştirilmiş yağmurlama sulama başlıkları ile önce havaya verilir. Havadan da toprak yüzeyine düşerek çim alanının sulanması sağlanır.

Çim Biçme

Çim biçiminin amacı güzel görünüm elde etmek, çim bitkilerinin çiçek ve tohum bağlamalarını önlemek ve vejetatif gelişmelerini kuvvetlendirmektir. Çim alanlarında ilk biçim, çimler 15 cm uzunluğa ulaştığında yapılmalıdır. Çim boyu 6 cm’yi geçince merdane çekilmeli ve ilk biçim tırpanla yapılmalıdır. Çim biçme makinelerini ilk iki biçimden sonra kullanılmalıdır.

Çimlerde ideal biçme uzunluğu 4–5 cm’dir. Ani hava değişimlerinin olduğu zamanlarda biçim yapılmamalıdır. Çimler ortalama 10–12 günde bir biçilmeli ve çim köklerinin daha sağlıklı ve sağlam gelişimi için biçim yönü her zaman aynı olmalıdır.

Mevsimsel olarak çim biçimi erken ilkbaharda başlar ve sonbaharın ortalarına kadar devam eder. Yaz ayları çim gelişmesinin en hızlı olduğu dönemdir ve bu dönemde biçim sıklığı artmaktadır. Çimde düzenli biçim ile daha sık bir görünüm elde edilir. Çim bitkileri serbest bırakılırsa önce düzensiz olarak boy uzaması görülür daha sonrada tohuma kalkar. Sonunda hâlâ biçim yapılmamışsa ölüm görülebilir.

Gün içerisinde çim biçimi mümkün olduğunca serin saatlerde yapılmalıdır. Çimlerde biçim yüksekliği bakım durumuna, çim çeşidine ve alandan istenen özelliklere bağlı olarak değişir. Çim alanları ilk tesis edildikten sonra 6–7 cm uzunluğuna geldiğinde keskin bir tırpanla veya bıçakları iyice keskinleştirilmiş makine ile biçilmelidir.

Hızlı gelişen çim çeşitlerinde sık ve kısa biçim yapılmalıdır. Dik gelişen çeşitlerde derin biçim çimin çok fazla zarar görmesine neden olabileceğinden tavsiye edilmez. İngiliz çimlerinde sıcak havalarda kısa biçim yapılması çimin kurumasına sebep olabilir. Spor alanlarında çim yüksekliği çok önemlidir. Tenis ve golf alanlarında bu yükseklik standart olmak zorundadır. Tenis kortlarında çim uzunluğu 0.4–1.2 cm, futbol sahalarında ise 2.5–4 cm arasında olabilir. Spor alanlarında biçim yapılırken bazı şekil ve çizgilerin korunmasına dikkat edilmelidir.

Çim Havalandırma ve Tırmıklama

Çim alanlarda çimlerin beslenememesinden çok, fazla ve kısa biçimden, kireç azlığından, drenajın kötü olmasından, gölgeden, sabah çiyinden, üst toprak tabakasının inceliğinden, sıkışmadan dolayı yosun tabakası oluşur. Öncelikli olarak oluşan yosunun kazınması gerekmektedir. Çok gerekli ise ilaçlı mücadele yapılmalıdır. Havalandırma, yosun tabakasının yok edilmesine yardımcı olmasının yanında, çim alanlarda kök havalanmasını sağlamak, drenajı iyileştirmek, yeni kök gelişimini tetiklemek yazın kurağına dayanımını artırmak gibi birçok faydalarda sağlar. Bu işlem ağır bir işçilik gerektirdiğinden senede bir kere yapılmalıdır. Havalandırma işlemi çok sıkışık zeminli, drenajı kötü olan alanlarda çok yararlıdır. Havalandırma işlemi alanın büyüklüğüne bağlı olarak özel makinelerle de yapılabilir. Havalandırmaya yardımcı olarak senede bir kere tırmıklama yapılır. Tırmıklamanın ölü çimleri toplamayı sağlama, keçeleşmeyi önleme, yayılıcı otları havaya kaldırıp biçilmesine kolaylık sağlama, yeni sürgün ve kardeşlenmeyi etkileme gibi faydaları vardır.

Yemyeşil Çimler İçin Ne Yapılmalıdır?

İyi bakılan çim, kökleriyle toprağı hakimiyeti altına alır ve özellikle meyilli bahçelerdeki toprak kaybını önler. Bu özelliğinin yanı sıra; yağışlı havalarda çamurlanmayı önler, kuru havalarda ise tozu engeller.

Bakım yaparken yabancı otların temizlenmesi, diğer bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Gün boyu nefes alan çimler hem havayı temizler, hem de yaz günlerinde bünyesindeki suyu buharlaştırarak bahçe ısısını düşür, böylece bulunduğu yere ferahlık verir. Bahçe için bu kadar çok önem taşıyan çimlerin bakımı da bir o kadar zor ve meşakkatlidir.

Bir ayda bahçenizin yemyeşil çimlere kavuşmasını sağlayacak aşamalar şu şekildedir:

1. Hafta (Tırmıklama): Çimlerin arasında bulunan saz ve samanlar, üç santime kadar yararlıdır; çimlere esneklik verir ve su kaybını önler. Fakat üç santimi geçtiği anda suyun köklere ulaşmasını engelleyerek çimlerde hastalık olasılığını artırır. Bu aşamada öncelikli olarak çimlerin biçilmesi gerekir ve sonrasında bir tırmık yardımı ile gereksiz otlar toprağa gömülür. Bu işlem toprak için yeşil gübre işlevi görecektir.

2. Hafta (Besleme): Çimlerle ilgili özel bir şikayet yoksa onları beslemek için herhangi bir gübre tercih edilebilir; ama yosun ya da yabani ot gibi bir şikayet varsa, içinde bitki öldürücü bir madde bulunan gübre alınmalıdır.

3. Hafta (Kenarların düzeltilmesi): Eğer çimler püskül püskül, kenarları karışık görünüyorsa bir bahçe makasıyla ya da misinalı küçük çim biçme makinesiyle müdahale edilebilir, fazlalıklar kesilerek düzgün kenarlar ile çimlere son şekil verilebilir.

4. Hafta (Biçme): Çimler ilkbaharda biçilirken, biçme makinesinin bıçağı en yüksek seviyede tutulmalı ve her biçilişte aşama aşama alçaltılmalıdır. Çimlerin ne sıklıkta biçileceği ise tohumun büyüme hızına, hava şartlarına, toprağın verimliliğine ve mevsim gibi unsurlara bağlıdır. Fakat genel olarak; ilkbahar ve sonbaharda haftada bir kez, yazın da haftada iki kez çim biçme işinin yapılması önerilmektedir. Bunların yanı sıra, çimlerin hangi boyda kesileceği de, yine çimin çeşidine ve mevsimine göre değişiklik gösterir. İlkbahar ve sonbaharda çimlerin boyu daha uzun tutulmalıdır.

Dört hafta sonunda verilen emeğin karşılığı alınır ve daha sağlıklı çimler ile yemyeşil bir bahçe, keyif sürmek için hazır olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu