Deprem Risk Raporu Nasıl Alınır?

Deprem risk raporu, binada bulunan maliklerden biri veya kanuni temsilcisi tarafından gerekli belgelerle bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyük şehirlerde büyük şehir belediyelerine, ilçe belediyelerine veya bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara müracaat ederek tespit ettirilebilir.

Deprem Risk Raporu İçin Gerekli Belgeler

 • Tapu fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Tapudan alınmış Bina Kat Maliklerinin Hisse Oranlarını Gösterir Belge/ Takyidat
 • Belediye Arşivinden; Binanın Statik Projesi veya Statik Proje Olmadığına Dair Resmi Yazı
 • Belediyeden; UAVT ( Ulusal Adres Veri Tabanı ) Yazısı ( Yerleşim Yeri Adresi Doğrulama Yazısı )
 • Belediyeden; Emlak Vergi Beyannamesi
 • Başvuruda bulunan Şirket ise;     Şirket Vergi Levhası, İmza Sirküsü ve Şirket Yetkilisi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Başvuruda bulunan Vekil ise; Vekaletname ve Vekilin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Deprem Risk Raporu İçin Binanızda Yapılan Teknik Çalışmalar

 • Binanızın Projesine göre yerinde tespiti;
 • Binanızın Mevcut Projesi yok ise binanızın taşıyıcı sistem rölevesinin hazırlanması;
 • Bina beton kalitesinin belirlenmesi için katlardan karot ile beton örneği alınması;
 • Karot ile alınan beton örneklerinin Bakanlık Lisanslı Yapı Laboratuvarlarında Beton Dayanım Testlerinin yapılması ve raporlanması;
 • Röntgen Cihazı ve  Pas payı açılarak betonarme kolon, kiriş ve perdelerin donatı çap ve adetlerinin tespiti;
 • Röntgen Cihazı ile Betonarme kolon, kiriş ve perdelerde etriye sıklığının tespiti;
 • Binanızın oturduğu zeminin (kalitesi) taşıma kapasitesi, binanın bulunduğu alanın depremselliğinin belirlenmesi için zemin etüd raporunun hazırlanması;
 • Binanız taşıyıcı sisteminin bilgisayarda 3 boyutlu modellenip, statik, dinamik, deprem hesaplarının yapılması ve Bina Deprem Performansının belirlenmesi
 • Yapılan tüm çalışmalar sonucu İlgili Yönetmelik ve Bakanlık Teslim Formatına göre bina Deprem Risk Raporunun ( Riskli Yapı Tespit Raporu) hazırlanması.
 • Binanız için Hazırlanmış Deprem Risk Raporunun Onaylatılması ile Binanızın Kentsel Dönüşüme girmesi.

Bu bilgiler ışığında deprem risk raporu edinebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu