Elektronik Atıklar Ne Yapılmalı?

Elektronik atıklar ya da kısaca E-atıklar, kullanım ömrünü tamamlamış tüm elektrikli ve elektronik aletlere verilen genel bir addır.

Elektronik atık tanımlaması içine bilgisayarlar, televizyonlar, monitörler, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, vcr, müzik setleri, fotokopi makineleri gibi pille ya da elektrikle çalışan tüm aletler girmektedir.

Elektronik Atıklar

Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesiyle beraber elektrikli ve elektronik eşya atıklarının toplanması, islenmesi, geri kazanımı ve bertarafı üretici sorumluluğu altında gerçekleştirilecektir.

Elektronik Atıklar

Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair yönetmeliğindeki MADDE 5e göre Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler şunlardır: İthal veya imal yoluyla piyasaya sürülen elektrikli ve elektronik esyalarda kursun (Pb), cıva (Hg), artı altı değerlikli krom (Cr6+), polibromürlü bifeniller (PBB) ve polibromürlü difenil eterler (PBDE) ile kadmiyumun (Cd) bulunması yasaktır. b. )

Atık Elektrikli ve elektronik eşyalarda Üreticilerin yükümlülükleri neleridir?

Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına dair Yönetmeliğindeki  MADDE 7’e göre Üreticiler; Piyasaya sürdükleri elektrikli ve elektronik eşyalarda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine uymakla, Piyasaya sürdükleri ürünlerin bu Yönetmelikte belirtilen teknik kriterleri sağladığını gösteren bilgi ve belgeleri ürünün piyasaya sunulusundan itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmekle, Her yıl Şubat ayı sonuna kadar EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak Bakanlığa vermekle, İthal edilecek elektrikli ve elektronik esyalar için 8 inci maddeye uymakla, Ürün bilgisi açıklamalarında “EEE Yönetmeliğine Uygundur.” ibaresine yer vermekle Yükümlüdür. c.)

Elektronik Atıklar

Elektrikli ve elektronik eşya kategorileri nelerdir?

  • Büyük ev eşyaları
  • Küçük ev aletleri
  • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
  • Tüketici ekipmanları
  • Aydınlatma ekipmanları
  • Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere)
  • Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri
  • Tıbbî cihazlar
  • İzleme ve kontrol aletleri
  • Otomatlar

Kullandığınız bu ürünler atık haline geldiğinde bunları belediyelerin kuracakları atık getirme merkezlerine, üreticiler ve lisanslı isleme tesisleri tarafından kurulacak aktarma merkezlerine veya yeni bir elektrikli ve elektronik eşya satın aldığınızda talep etmeniz halinde elektrik ve elektronik eşya dağıtıcılarına hiçbir ücret ödemeden verebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu