Isı Pay Ölçer Nedir? Nasıl Kullanılır?

Isı pay ölçer, merkezi ısıtma sistemi bulunan konutlarda kalorifere takılarak tüketilen toplam ısı enerjisini dairelere paylaştırmaya yarayan cihazdır.

Kalorifere monte edilen ısı pay ölçer üzerinde çeşitli rakamlar yer alır.

Merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su giderleri neye göre hazırlanmaktadır?

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu gereğince yayınlanan ‘’Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’’ esaslarına göre yapılmaktadır.

Isı pay ölçer sisteminin insan sağlığına zararı var mıdır?

Ölçüm ekipmanları RF 868 frekansında çalışmaktadır. İnsan sağlığı ile ilgili olarak kıyas edilebilecek ölçü SAR (SpecificAbsorbation Rate) radyo dalgalarının veya elektromanyetik enerjinin vücut tarafından emilme hızıdır. AB normlarına göre radyo frekansları için belirlenmiş maksimum SAR değeri 4 W/kg sınırının altında olmalıdır. Ölçüm sırasında kullanılan telsiz sistemine ait SAR değerinin genelde 0,000028 W/kg mertebelerinde olduğu bilinmektedir.

Isı Pay Ölçer

Isı pay ölçer kullanılmaya başlandığında tasarruf edilir mi?

5627 sayılı ‘’Enerji Verimliliği Kanunu’’ paylaşımın tüketime göre yapılmasını emretmektedir. Isı ölçüm ekipmanları ile kullanıcılarda tasarruf bilinci oluşmaktadır. Tasarrufun sağlanabilmesi için mevcut tüketiminizin azalması gerekmektedir. Tüketimin azalması ısınma veriminin arttırılması, ısı kayıplarınızın azaltılmasıyla olacaktır. Uygun şartların sağlandığı durumlarda dahi farklı kat ve cephelerdeki bağımsız bölümler önceki ısıtma dönemlerine nazaran daha fazla yakıt bedeli ödeyebilirler. Esas itibariyle tasarruf mikro ölçekte değil büyük fotoğrafta yani apartman veya bina geneline bakıldığında ortaya çıkacaktır.

Neden termostatik vanadan ses geliyor?

Termostatik vanalarda duyulan ses içerisinden geçen suyun aşırı basınçlı ve hızlı olmasından kaynaklanır. Bu durumun önüne geçilebilmesi için ısıtma tesisatının balanslanması ve değişken debili sirkülasyon pompaları kullanılması gerekmektedir.

Isı paylaşım giderlerinin içeriği nelerden oluşmaktadır?

Merkezi ısınma ve sıhhi sıcak su sistemine sahip binalarda ısının elde edildiği kaynaklara ait giderler ve ana şebekeden alınan suyun giderleri paylaştırılır. Gönderilen bildirimler fatura olmayıp , binanıza gelen faturaların paylaştırılmış halidir.

Isı pay ölçer bakım gerektirir mi?

Isı pay ölçer cihazlarının pil ömürleri boyunca herhangi bir bakıma ihtiyacı yoktur. Sağlıklı haberleşme sağlanabilmesi için cihazlarının önünün en az 25 cm açık bırakılması gerekmektedir. Belirli periyotlarda (yılda bir defa) binanıza ait radyatör bilgilerinin bulunduğu montaj kartlarının kontrol edilmesi, sistem kaçaklarını engellemek için yeterli olacaktır.

Isı pay ölçer neden kapatılamıyor?

Isı paylaşım yönetmeliğine göre binaya gelen gaz faturasının %30’luk kısmı dairelerin kapalı kullanım alanlarına göre paylaştırılır. Bu nedenle evde bulunmadığınız dönemlerde bile %30’luk kısımdan (kullanım alanınıza göre) bir bedel gider bildirim raporunuza yansıtılacaktır. Ayrıca yönetmelik gereği mahal sıcaklıklarının 15 derecenin altına indirilmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla vanalarınız 2 konumunun altına getirilemeyecek şekilde ayarlanmıştır. Vanalarınızın 2 konumunun altına gelmemesi dolayısıyla da az da olsa bir tüketim yapmış olmaktasınız. Bunun amacı dairelerin aşırı soğumasının önlenmesi, daireler arasında ısı geçişinin minimuma indirilmesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu