Kesme Çiçek Nasıl Canlı Tutulur?

Kesme çiçek nasıl canlı tutulur? Kesme çiçek bakımı nasıl yapılır? Bahçe çiçekleri nasıl ve ne zaman kesilir?

Çiçekler ister bahçeden koparılsın ister çiçekçiden alınmış olsun, uzun zaman yaşamaları için gereken bakım yapılmalıdır. Bu konuda hatırlanacak şey, çiçeklerin hemen ve devamlı olarak sularının değiştirilmesidir. Zira su, bitkilerin yaşaması ve büyümesi için gerekli bileşim maddesidir. Çiçeklere verilecek su temiz ve taze olmalıdır. Bazen çiçeğe göre ılık olmalıdır.

Kesme çiçekler, saksıya ekilen bitkilerden çok daha kısa süreli yaşarlar. Bu süre maksimum bir haftadır. Ancak, kesilmiş çiçeklerinizin hemen solmasını engelleyerek, ömrünü 1-2 gün kadar uzatmak mümkün. Öncelikle, çiçeklerinizi koyacağınız vazoyu içme suyu ile doldurun. Çiçek demetinizi saran ipi keserken, çiçeklerin dibine zarar gelmemesine dikkat edin. Çiçeklerinizin saplarını verev olarak keserek, su dolu vazonuza koyun. Çiçeklerinizin suyunu 2-3 günde bir değiştirmeyi unutmayın.

Hediye edilen bir buket çiçek, hemen itinayla vazoya konur ve evin en güzel köşesine yerleştirilir. Kısa sürede solan, kuruyan çiçekler içinse, birkaç çözüm yolu var.

Çiçekler, bazen böcekler yüzünden kurur. Çiçeklere zarar vermelerini önlemek için, sigara külü kullanın. Külleri çiçek köküne dökerek, böceklerin uzaklaşmasını sağlarsınız.

Vazodaki çiçeklerin bakımıyla ilgili olarak; sularını her gün değiştirirken, bu suya birkaç damla da çamaşır suyu katın ve saplarını iki parmak yüksekliğindeki kaynar suya batırarak besleyin, daha sonra da sapları kısaltarak vazoya yerleştirin. Önerilen basit yöntemlerle, çiçeklerin ömrü uzatılabilir.

Aşağıda bahçelerde bulunan bazı çiçeklerin ne durumda ve ne zaman koparılabilecekleri açıklanmıştır:

Bahçe Çiçekleri Ne Zaman ve Nasıl Kesilir?

 • Anemon: Yarı ya da tam açıkken kesilir. Sıyırarak kesilir.
 • Azele: Konca ya da tam açıkken kesilir. Sıyırarak ya da kırarak kesilir.
 • Karanfil: Tam açıkken kesilir. Dalından kırılarak kesilir.
 • Kasımpatı: Tam açıkken kesilir. Kırarak kesilir.
 • Deffodil: Rengi tomurcuk rengi gibiyken kesilir. Olgunlaşmadan yaprağı koparılmamalıdır.
 • Yıldız: Tam açıkken kesilir . Sapı alevle dağlanmalıdır.
 • Glayör: İki çiçekten biri açıkken kesilir. Uç tomurcukları kesilmemelidir.
 • Süsen: İlk tomurcuk açınca kesilir. Yaprakları koparılmamalıdır.
 • Leylak: Yarı ya da tam açınca kesilir. Ilık suda bir saat tutulmalıdır. Dallar hafif ezilmelidir.
 • Nergis: Renklendiği zaman kesilir. Yaprakları koparılmamalıdır.
 • Puansetya: Tam renklenince kesilir. Koparılan yaprak yerleri çekiçkle ezilmelidir.
 • Gelincik: Açılmadan bir gece evvel kesilmelidir. Sapı dağlanmalıdır. Çiçeğin açık kalması ve yapraklarının dökülmemesi için mumlanmalıdır.
 • Gül: İkinci yaprak tüylenmeden önce kesilmelidir. Sapı beş çiçek aşağıdan diğer çiçeklere zarar vermeden kesilmeli ve çekiçlenmelidir.
 • Arslanağzı: Dörtte üç ya da tam açıkken kesilmelidir. Saplar sıyrılarak koparılmalıdır. Uçtaki tomurcuklar koparılmamalıdır.
 • Bezelye Çiçeği: Dörtte üç ya da tam açıkken kesilmelidir. Kütüğünden koparılmalıdır.
 • Lale: Tomurcuk ya da yarı açık olmalı. Yapraklar kesilmelidir. Çiçekler kağıt ile sarılmalı, sabaha kadar çok su içinde bırakılmamalıdır.
 • Menekşe: Yarı ya da tam açıkken kesilmeli. Yarım saat su içinde bırakıldıktan sonra, silkeleyerek soğuk suya konmalıdır.
 • Zinya: Tam açıkken kesilmelidir. Saplar alevde dağlanmalıdır.

Bahçeden çiçek toplamaya giderken oldukça ılık, su dolu bir kap alınır. İnsan sıcak bir günde soğuk sudan hoşlanabilir. Ama çiçekler hoşlanmazlar. Bahçe makası veya çakının keskin olmasına dikkat edilir. Kör makaslar çiçek saplarını ezerek su almalarına engel olurlar.

 1. Çiçekleri, güneş batarken veya doğarken günün erken veya geç saatlerinde bahçeden koparılmalıdır.
 2. Çiçek sapları mümkün olduğu kadar uzun kesilmelidir.
 3. Kesilmiş çiçekler hemen suya konmalıdır.
 4. Çiçekler kesilirken tomurcuk halinde olanlar tercih edilmelidir.
 5. Çiçekleri yerleştirmeden saplara gereken işlem yapılmalıdır.
 6. Çiçek sapının aşağı ucundan bir veya üç yaprak çıkarılmalıdır.

Kesme Çiçeklere Uygulanacak İşlemler

Kesme çiçeklerin daima suya ihtiyacı vardır.

 • Kesilir kesilmez çiçeğin saplarına yukarıda anlatıldığı gibi işlem yapılır.
 • Saplar verev olarak kesilir.
 • Çiçek dalının aşağı ucundan iki veya üç yaprak koparılır.
 • Gereksiz, solmuş yapraklar kesilir.
 • Gerekirse bir ya da iki saat bol su içinde bekletilir.
 • Çiçeklerin çok sıcakta, kuru odada ve isli yerlere yakın yerlerde uzun zaman yaşayamayacakları hatırlanmalıdır.
 • Piyasada bulunan çiçek besleyici maddeler kullanılmalıdır. Bunlar çiçekçiden alınabilir ya da evde bulundurulabilir ( şeker, aspirin, sirke vb.)

Çiçekleri Yerleştirmeye Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler

Vazo Temizliği

Çiçeklerin yerleştirileceği kabın temiz olması şarttır. Sıcak veya sodalı suyla vazo iyice yıkanır. Sabunlu suları gidermek için iyice durulanır. Çünkü vazonun bir kenarında kalacak sabun, çiçeğe bakteri kadar arar verir. vazo içine yerleştirilecek çiçek takacı da aynı şekilde temizlenir. Bunların temizliği kaynayan su içinde tutulmakla daha kolay yapılabilir.

Çiçeklerin İçinde Tutulacağı Suyun Isı Derecesi

Uzmanlar, yeni kesilmiş çiçeklerin oda ya da hava sıcaklığı derecesinin altındaki suda bulundurulmasını uygun bulmazlar. Sıcak su kullanılmasını, çiçeklerin rutubetli ve soğuk bir odada bulundurulmasını uygun görürler. Vazolara yerleştirilmiş bahçe çiçekleri uzun zaman dayanırlar. Yerleştirilen çiçeklere su ilave eder veya değiştirirken ılık su kullanılmasına, soğuk su kullanılmamasına dikkat edilmelidir.

Çiçek Saplarına Yapılacak Özel İşlemler

Çiçek sapları keskin bir makasla kesilirse suyu kolay çekebilecek durumda olurlar. Saplar kalın olduğu zaman, dallar 2,5 – 3 cm yukarıdan kesilebilir. Yerleştirmeden önce sapların su emebilecek durumda olmalarına özellikle dikkat edilmelidir. İğne uçlu çiçek takaçlarının bir faydaları da iğne uçların çiçek saplarını açarak kolay su çekmelerine yardım etmeleridir.

Taze Kesilmiş Sapların Su Çekmeleri

Eğer bir çiçek su dışında 5 veya 10 dakika kalmışsa tekrar suya koymadan evvel keskin bahçe makası ya da çakı ile saplarının ucu kesilmelidir. Yerleştiriliş çiçeklerin (suyu emeceği için) fazla yaprakları kesilir. Yapraklar, suda çabuk çürürler, görüntülerini, çekiciliklerini kaybeder ve zaman zaman hoşa gitmeyen bir koku çıkarırlar. Fazla yaprakları çıkarmak, doğal görünüşlü ve güzel olan yerleştirme desenleri için şarttır. Yerleştirmede çiçeklerin tabii hatlarının ve yaprak yollarının güzellikleri olduğu gibi gösterilmelidir.

Çiçek Saplarının Dağlanması

Saplarının bünyelerinde sütlü öz bulunan çiçeklerin saplarının ucu kesildikten sonra dağlanır. Puansetya bu tip çiçeklere bir örnektir. Dağlama işlemi en iyi mum alevi ile yapılır veya 30 dakika kaynamış suya çiçeklerin sapları daldırılır. Dağlama işleminde bu yol kullanıldığı taktirde çiçekleri ve yaprakları buhardan korumak gerekir. Bunun için de bir çiçek veya yaprak bir kağıda sarılarak buharın etkisinden korunur.

Bazı Çiçeklerinin Saplarının Ezilmesi

Leylak, krizantem veya buna benzer sert dallı çiçeklerin dalları çekiç ya da benzeri ağır bir madde ile ezilmelidir. Bu, dallardaki hücreleri çürütecek ve onlara suyu kolayca geçirtecektir. Ezme işi yapılırken, dalları kırmaktan kaçınılmalıdır.

Bazı Çiçeklerin Açık Olarak Saklanması

Nilüfer ve bazı bahar çiçeklerini açık olarak saklamak için kızgın mum damlası çiçeğin göbeğine ve içine damlatılır ya da sürülür. Bu işlem gerekli yapraklara da uygulanabilir.

Kesme Çiçek Bakımı Nasıl Yapılır?

Çiçekler sıcaklık derecesi değişmeyen yerlerde bulundurulur. Sisli olmayan, radyatörden uzak yerler tercih edilmelidir. Fakat çiçekleri her zaman göze hoş görünen bir yere yerleştirmek birinci derecede önemlidir. Yerleştirme bittikten sonra çiçek kabı ağzına kadar su ile doldurulur. Çiçeğin suyunu her gün değiştirmek gerekmez. Gerekirse su eklenebilir. Çürümüş çiçek ve yapraklar koparılır.

Kesme çiçek hasat sonrası dayanım süresini etkileyen faktörler vardır. Bu faktörler; hasat öncesi, hasat sırası ve hasat sonrası koşullar olmak üzere belirlenir. Hasat öncesi koşullarda; ışık, sıcaklık, nispi nem, toprak ve mevsim etkilidir. Bunların yanında gübreleme, sulama, seyreltme, destekleme gibi işlemlerde etki eder. Bu faktörler tam anlamı ile uygulandığında hasat sonrası dayanımı arttırabiliriz. Hasat için ise en önemli faktörler hasadın ne zaman ve nasıl yapılacağıdır. Hasat sabah erken veya akşamüzeri yapılmalıdır. Hasat sırasında normal olarak keskin bir makas ya da bıçak kullanılır. Hasat edilen çiçekler hastalık organizmalarını yaprak ve çiçeklere bulaştırdığından dolayı hiçbir zaman toprak üzerine yerleştirilmemelidir.

Çok zor şartlarda yetiştirilen kesme çiçek, kesilip boylandırıldıktan sonra 5–10 veya 20 tanesi bir araya getirilip bağlanarak demet yapılır. Hazırlanmış demetler içinde su bulunan kovalara yerleştirilerek 2–4 saat su çektirilir. Böylece satışa kadar pörsümeden canlı kalmaları sağlanır.

Vazo suyunda kalan yaprakların koparılması iletim demetlerinin tıkanmasına neden olan bakteri ve mantarların ortamdan uzaklaştırdığından önemlidir. Mikroorganizmalar tarafından fiziksel tıkanmayı önlemek için çiçek saplarının dip kısımları (1-2,5 cm) yeniden kesilmeli, su altında kalan yapraklar koparılmalıdır. Genellikle alt yapraklar vazo içerisine girecek ya da buketin elde rahat taşınacağını kısım kadar alınır. Gerbera, sterliçya ve anthiriumda alt yapraklar olmadığı için temizlemeye de gerek yoktur. Su çektirmenin temel amacı çiçeklerin turgoritesinin yeniden kazanmaktır. Su çektirme genellikle 4 0C’lik çevre sıcaklığında ılık ve düşük pH’lı suda 6-12 saat süreyle yapılır. Su çektirme sırasında mantar ve bakteri öldürücü içeren solüsyonlar ve temiz kaplar kullanılmalıdır. Su çektirme sırasında iletim demetlerinin hava kabarcıkları veya mikroorganizmalar tarafından tıkanmasından dolayı çiçek saplarının dip kısımları su altında 1-2,5 cm kesilir. Sonra asidik bir solüsyon ve ılık suda yeniden su çektirilerek soğuk bir oda veya depoya yerleştirilir.  

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu