Permakültür Nedir?

Permakültür, doğadaki yerleşimleri, doğal ekosistemden örnek alarak ve sürdürülebilirlik anlayışına göre uygulayan bir ekolojik tasarım anlayışıdır.

Permakültür kavramının isim babası olan Bill Mollison’a göre; “Permakültür, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal olarak üretken ekosistemlerin bilinçli tasarımı ve bakımlarının sağlanmasıdır.”

İnsanların barınak, arazi, gıda, enerji ve diğer ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir şekilde bütünleşmesi gerekir. Bu sebeple de sürdürülebilir tarım şarttır.

Permakültür, insanın tüm ihtiyaçları tüm canlılar yararına çalışan bir model içinde bir araya getirmeyi amaçlar.  Permakültür; yeryüzünün korunmasını, insanları ihtiyaçlarının karşılanmasını, fazlalığın paylaşılmasını ve tüketimin sınırlanmasını öngören bir felsefedir.

Bill Mollison’a göre permakültürün etik ilkeleri:

Gözlem: İyi planlanmamış gereksiz işgücü yerine doğal sistemleri uzun uzun gözlemleyin.

Kaynak: Ürün alımına destek olan enerjinin biriktirilmesi.

Problem çözümdür: Problem biziz, çözüm de biziz.

Kirlilik kullanılmamış kaynaktır: Kaynaklar, sistemin bu kaynakları verimli olarak kullanma kapasitesinin üzerinde sisteme eklenirse, sistemin düzeni bozulur ve kaos olur.

Sistemin faydalı çıktıları: Tasarım sonucu üretilen, biriktirilen, korunan, tekrar kullanılan ve dönüştürülen enerji fazlasının toplamı.

Biyolojik kaynaklar: Biyolojik zekayı koruyun.

Elinizdeki/yaşam alanınızdaki kaynakları kullanın: Tasarım yapacağınız alanda hangi kaynakların olduğunu ve hangi kaynakların sisteme doğal alarak girdiğini fark edin ve bunları kullanın.

Bir kalori içeri, bir kalori dışarı: Güneş tüm yaşam süreçlerinin kaynağıdır. Her mevsimde belli miktarda bir büyüme gerçekleşir. Ağaçları ve otları keserek, yabani otları temizleyerek, hayvan (et için inek ve koyun) besleyerek aslında topraktaki mineralleri tüketmiş oluruz. Hasat sırasında kaybolan mineralleri ve besinleri yerine koyacak çözümler bulmalıyız. Mesela, toprak oluşturmak, organik materyallerle kompost yapmak, sisteme getirdiğimiz materyallerin yaşam döngüsünü öğrenmek.

Enerji Geri dönüşümü: Bir sistemin çıktıları o sistemin ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlanır.

Geri dönüş kanunu: Her ne alırsak geri vermeliyiz.

Her ögenin pek çok fonksiyonu vardır: Sisteminize dahil ettiğiniz her elementi öyle bir konumlayın ki pek çok fonksiyonu birden olsun.

Her fonksiyon birden fazla öge tarafında desteklenir: Önemli fonksiyonların birden fazla öge tarafından desteklenmesi planlanırsa, herhangi bir ögenin o fonksiyonu yerine getirememesi durumunda diğerleri aynı fonksiyonu yerine getirir.

Öğeleri birbirleriyle ilişkilendirerek konumlandırma: Bağlantıları gözlemleyin. Ögeleri birbirleriyle ilişki kurabilecekleri şekilde konumlandırın.

Çeşitlilik: Sürdürülebilir sistemler zamanla olgunlaştıkça daha çeşitlilik içerir hale gelirler.

Yerele odak: Gıdanızı yetiştirin, tohumlarınızı koruyun, yerel ekonomiyi destekleyin, komşularınızla işbirliği yapın.

Stoklama: Öğeler arasında dengeyi sağlayarak bir öğenin diğerlerinden daha baskın olmasını engelleyin.

Fonksiyonları istifleme: Her öğenin birden fazla fonksiyonu olması. Çok katmanlı bahçe tasarımı.

Evrimde ardışıklık: Sistemde bazı öğeler diğer öğelerin oluşumu için gerekli koşulları hazırlarlar.

Bir sistemin çıktıları teorik olarak limitsizdir: Kaynakları sınırsız çeşitlilikle kullanmanın tek sınırı tasarımcının bilgisi ve hayal gücüdür.

Kenar: Kenarları optimize edin.

Ekim stratejisi: İlk yerel bitkiler, sonra daha önceden denenmiş egzotik bitkiler, en son çok küçük ölçekli ve gözlem yaparak daha önce denenmemiş egzotik bitkiler ekilir.

Küçük ölçekli yoğun sistemler: Küçük başlayın ve yüksek verim veren, idare edilebilir bir sistem yaratın.

Kontrolü bırakmak: Başarılı bir tasarımın sonucu kendi kendini idare edebilen bir sistemdir.

Her şey kendi bahçesini yaratır: Tüm organizmalar çevrelerini kendi yararları için değiştirirler.

Uygun teknoloji: Permakültür prensipleri enerji verimliliği, yemek pişirmek, aydınlatma, ulaşım, ısıtma, atık yönetimi, su ve diğer enerji ihtiyaçlarına uygulanabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu