SALT’ta İklim Odaklı Etkinlik

SALT, 2015 Paris İklim Konferansı paralelinde, herkesi çevre üzerindeki bireysel ve küresel etkileri sorgulamaya teşvik eden, iklim değişikliği odaklı bir program başlatıyor.

Felaket düzeyine varan iklim değişikliği karşısında müze ve kültür kurumlarının sorumlulukları nelerdir? Gelecek kuşaklar için kültür mirasının koruyucusu ve bilgi üreticisi olarak bu kurumların, gezegenin geleceğine ilişkin tartışmalara katılmaktan başka çaresi yok. Toplumsal değişimi etkileme ve ilham verici düşünce pratiklerini teşvik etme potansiyelleri sayesinde bu kurumlar, ne yapılabileceği ve neler yapılması gerektiğine dair temel bir konumda bulunuyor.

Birleşmiş Milletler’in 30 Kasım-11 Aralık tarihlerinde Paris’te düzenleyeceği İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP21), muhtemel bir yeni küresel anlaşmayı tartışmak üzere 190’dan fazla ülkenin hükümet temsilcisi katılacak. Bu büyük toplantıyla sera gazı salınımının azaltılmasına dair mevcut taahhütlerin geçerliliğinin biteceği 2020 yılından önce, dünya çapında salınımı azaltacak yeni kararlarda anlaşmaya varılması hedefleniyor.

Konferans, iklim değişikliğinde geri dönülemez bir sürece girilmesini engellemek için “son şans” olarak niteleniyor. Konferansı çıkış noktası olarak alan SALT, müze ve kültür kurumları ile sanat pratiklerinde bireysel ve kurumsal değişimlere önayak olabilecek ekolojik yaklaşımlar üzerine bir araştırma programı geliştiriyor.

Bu alanda üretilmiş işleri kamuyla paylaşmanın yeterli olmadığı gerçeğinden hareketle kurum, iklim değişikliği konulu mevcut araştırmaları görünür ve anlaşılır kılmanın önemine inanıyor. Bu çerçevede, bir müzakere platformuna dönüşerek kurumsal ilke ve politikaların yanı sıra bireysel davranış kalıplarını yeniden şekillendirebilecek yeni bilginin üretimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

SALT Beyoğlu’nda 27 Kasım ile 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek ilk program kapsamında, iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili çevre meselelerinde çeşitli eylem ve araştırmaları irdeleyen sekiz belgesel filmin gösterimi yapılacak. Bu açılış, ekolojik farkındalık konusunda fikir alışverişlerine dayalı bir konuşma serisine temel oluşturacak. Bunları takiben, SALT’ın sergi yapım süreçleri ve yapısal pratiklere yaklaşımlarını etkilemesi, kurum dışındaki iş yapma biçimlerine ilham vermesi ve söz konusu meseleler hakkında süregelen tartışmalara katkı sunması planlanan eylemlere geçilecek.

SALT’ın üyesi olduğu L’Internationale müzeler konfederasyonu da, iklim değişikliği konusunda ortak tutum belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. L’Internationale Online Platformu’nda yayımlanmak üzere bir dizi metnin siparişiyle başlayan bu çalışmaların ardından, konfederasyon ve üye kurumlara referans olacak bir iklim değişikliği tüzüğü hazırlanacak.

Yer: SALT Beyoğlu

Tarih: 27 Kasım – 4 Aralık 2015

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu