Yemek ve Kültür Dergisi

Çiya Yayınları tarafından üç ayda bir yayınlanan Yemek ve Kültür Dergisi Türk ve dünya mutfaklarının farklı lezzetleri ve yemek kültürleri hakkında yazılar içermektedir.

Yemek ve Kültür Dergisi her sayı bir edebiyatçının deneme yazısıyla açılıyor ve yemek kültürü hakkında detaylı yazılar barındırıyor. Ayrıca dergi her sayıda birkaç da yeme-içme kültürü kitabını ele alıyor.

Deriginin amaçları:

 • Cumhuriyet Türkiye’si üstünde hayat kurduğu toprakların uzak geçmişiyle birlikte, benzersiz bir mutfak kültürüne sahiptir. Bu ilgi alanında çağlar boyu yaşanan deneyimsel ve düşünsel kültürel kargaşanın köklerine inmek, tarihsel ve eleştirel olarak süreçleri irdelemek ve “kimlik” sorunsalını tartışmak,
 • Dünyayı, komşu ülkeleri ve Türk mutfağını kültür tarihi açısından incelemek,
 • Mutfak kültürünün, özellikle evrim sürecinde insan-bitki ilişkilerinin bilimi olan etnobotanik açısından da ele almak,
 • Türk mutfağını yıkmak değil, geliştirmek; yeni lezzetler ararken eskileri bozmamak yada kaybetmemek,
 • Bütün müdahalelerden uzak, ‘organik tarım’ı desteklemek bu alanda dünyanın ulaştığı seviyeyi izlemek,
 • Hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaşadığımız coğrafyanın geleneksel yeme-içme ritüellerini, üretim araç-gereç ve biçimlerinin yok olmamasını gündelik hayatımızdan silinmiş olanlarını ise anımsatmak ve belgelemek,
 • Globalleşme sürecinin bir ürünü olarak ulusal mutfakları tehdit eden “fast-food”dan, “yöresel mutfaklar”a uzanan köklü değişimleri bütün yönleriyle ele almak,
 • Türkiye’deki yeme-içme kültürünün mesleki eğitim sorunlarını; garson’dan işletmeci’ sine, ikmalci’ sinden aşçıbaşı sına uzanan yapıyı; Ahi geleneğinden, yüksek öğrenime uzanan seviyede ele almak,
 • Türkiye’deki tarım, beslenme ve yeme-içme kültürü alanında eğitim veren her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumlarının akademik çalışmalarını izlemek ve paylaşmak,
 • Türkiye’de tüketilen yiyecek ve içeceklerin kronolojisini saptamak.Edebi, tarihi ve halkbilim metinlerine yer vermek, arşiv belgelerinden yararlanarak yeni bilgiler üretmek,
 • Mutfak kültürünün en önemli yanlarından biri olan “yeme-içme adabı”nı dün’den bugüne ele almak,
 • Basın ve yayın hayatımızda yer almış, ancak unutulmuş ve fakat gerçekten çok değerli metinleri – ince bir elemeden geçirerek – yeniden dolanıma sokmak,
 • Çeşitli etnik kökenli aileler ile tarih, sanat, kültür-edebiyat, spor, iş dünyası, basın vb. alanlardan önemli isimlerin mutfak anılarını belgelemek,
 • Mutfak kültürünün, sadece “yeme-içme” olmadığını, onun bütün yan disiplinlerle olan hem basit, hem karmaşık ilişkilerini çağdaş bir dil, anlatım ve tasarımla paylaşmak,
 • Mutfak kültürü alanında ürün veren – belli bir seviyeyi koruyan – sivil ve akademik bütün yazarlara kapılarını açmak,
 • Ve nihayet Yemek ve Kültürü kendini, her şeyi güzelleştiren edebiyat ve sanatla donatmak istiyor.

Fiyat: 17,50 TL

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu